Om Mario och Yoshi bytte plats

Via Twitter kommer den här inte fullt så angenäma – men konstigt nog hyggligt hypnotiserande – tolkningen av ett alternativt universum där Yoshi är Mario och tvärtom.